M&A Poradenství

Roklen Corporate Finance je specialistou v oblasti korporátních financí, zakládající si na pevném vztahu,
důvěře a efektivní spolupráci se svými klienty

7

Zkušených odborníků v týmu

15

miliard Kč Kumulovaný objem zakázek

45

Dokončených projektů

Od svého založení v roce 2014 si Roklen Corporate Finance rychle vybudoval pevnou pozici na trhu poradenství při prodeji a nákupu firem, oceňování společností a úspěšně navázal v dalších oblastech korporátních financí a speciálních operací na kapitálových trzích na více než 20 leté působení zlínské pobočky (dříve Finance Zlín) na českém trhu.
Spolehlivý tým profesionálů je připraven poskytnout své služby klientům dle jejich individuálních potřeb.

 

Roklen Corporate Finance je poradcem a autorizovaným analytikem pro trh START.

 

START

O nás

Roklen Corporate Finance je členem skupiny Roklen - nezávislé české finanční skupiny. Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenské služby v oblasti fúzí a akvizic, při prodeji podniků (nebo části), emisi akcií nebo obligací soukromým investorům (private placement), IPO na kapitálovém trhu (trh START) nebo poradenství při finančních restrukturalizacích a rekapitalizacích.

Svým klientům nabízíme rozsáhlé regionální transakční schopnosti a zkušenosti v rámci celé střední Evropy. Tým Roklen Corporate Finance disponuje zkušenostmi napříč hlavními sektory, které jsou validované seznamem uzavřených transakcí a poradenstvím při desítkách transakcí. Na jednotlivých transakcích dokážeme spolupracovat s předními zahraničními investičními bankami, jakož i se specializovanými nezávislými firmami působícími v oblasti korporátních financí.

Flexibilita a šíře našich obchodních kontaktů nám poskytuje přímý přístup k místním i mezinárodním investorům, tuzemské podnikatelské komunitě a financujícím institucím a to v kombinaci s oceňovanou sektorovou a produktovou expertízou podporovanou dostatečnou realizační kapacitou.

Služby

M&A poradenství

Tým Roklen CF nabízí komplexní a nezávislé poradenství v oblasti prodeje či nákupu společností a aktiv, společného podnikání (joint ventures), leveraged buyouts a korporátních restrukturalizací. Nabízíme svým klientům plný rozsah poradenských služeb a vedení celého procesu od úvodní analýzy až po vypořádání transakce.


Financování

Umístění akcií a obligací firem a specifických projektů soukromým investorům (private placement), získávání kapitálu pro investiční fondy, strukturování financování.


Služby kapitálových trhů

Služby firmám, které chtějí emitovat akcie nebo dluhopisy na veřejných kapitálových trzích formou úpisu jak primárních (IPO) tak sekundárních (SPO) veřejných emisí.


Restrukturalizace

Restrukturalizace závazků / dluhů vůči bankám a jiným věřitelům firem, které jsou ve finanční tíži nebo neoperují na úrovni svého potenciálu. Poradenství v oblasti ekonomické výkonnosti a strategických změn.


Speciální operace na kapitálových trzích

Organizování a provádění nabídek převzetí a veřejných dražeb cenných papírů v souladu s příslušnou regulací podnikání na kapitálovém trhu ČR a EU. Operace přeměn společností, evidence zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů a řízení management buy-outů a squeeze-outů. Více informací naleznete na samostatné stránce www.drazby-akcii.cz

Proč Roklen CF

Nezávislé poradenství

Jsme nezávislým poradcem v oblasti korporátních financí a rozumíme potřebám nejen velkých, ale i malých a středních podniků. Nejsme kapitálově propojeni s žádnou institucí, u které by mohlo docházet k případnému střetu zájmů a jsme tak motivováni pouze zájmy našich klientů.

Transakční zkušenosti

Tým Corporate finance disponuje rozsáhlými zkušenostmi z investičního bankovnictví na lokálním i mezinárodním trhu. Během naší profesionální kariéry jsme úspěšně uzavřeli více než 45 transakcí v celkovém objemu přes 15 miliard Kč.

Regionální zaměření

Disponujeme letitými zkušenostmi s transakcemi ve střední a východní Evropě. Nezávislost, pozice a reputace na českém trhu, referenční transakce, orientace na výsledek a dostatečná exekutivní kapacita dělají z Roklen partnera první volby v oblasti korporátních financí.

Reference

Poradenství při prodeji majoritního podílu do

2020Poradenství při akvizici2020

Poradenství při prodeji 50% podílu

2020

Poradenství při prodeji

2020

Poradenství při prodeji majoritního podílu

2019

Analýza trhu a akviziční poradenství při nákupu


2019

Analýza trhu a akviziční poradenství při nákupu

2018

Poradenství při prodeji majoritního podílu do

2018


Realizace úspěšného IPO na trhu BCPP

2018


Realizace úspěšného IPO na trhu BCPP

2018

Poradenství při prodeji minoritního podílu

2018

Akviziční poradenství při nákupu

2018


Poradenství při prodeji majoritního podílu do

2018


Poradenství při prodeji majoritního podílu do


2017

Poradenství při administraci privátního úpisu dluhopisů


2017

Analýza trhu a akviziční poradenství pro mezinárodní vodárenskou společnost

2017

Strategické poradenství a analýza trhu

2017

Poradenství při prodeji části závodu

2017

Akviziční poradenství a Analýza trhu

2016

Všeobecné finanční poradenství

2016

Akviziční poradenství

2016

Finanční poradenství – Valuace

2016

Squeeze out

2016

Squeeze out

2016

Exklusivní placement/ fundraising pro investiční fond CZK 300 mil

2015

Prodej majoritního podílu do

2015
 
 
 
 

Náš tým

Tým Praha - M&A poradenství

Jakub Burda

Managing Director

burda@roklen.cz

Podrobnosti

Jakub Burda pracuje jako výkonný ředitel v oddělení Roklen Corporate Finance, je členem představenstva Roklen Holding a.s. a jednatelem společnosti Fundlift s.r.o. Jakub je seniorní investiční bankéř s více než 14letou praxí v oblasti korporátních financí. Jakub zahájil svoji profesní dráhu v roce 2006 v oddělení Corporate Finance ve společnosti Patria, kde se podílel ve svém pozdějším působení jako člen představenstva na rozvoji oddělení a exekuci významných transakcí. Následně, v roce 2014, stál u zrodu skupiny Roklen. V rámci poradenských činnosti se podílel na více než 40 transakcích a IPO v objemu převyšujícím 12 miliard korun.

Jakub řídí provoz, klíčové projekty a rozvoj celého týmu Corporate Finance. Jakubova odpovědnost v rámci M&A projektů představuje zejména projektové řízení transakčních týmů, vyjednávání a moderaci komunikace mezi smluvními stranami, koordinování a exekuci poradenských činností v oblasti analýzy trhu, seniorní expertízu v oblasti oceňování podniků, hloubkových prověrek akvizičních cílů, studií proveditelnosti, posuzování investičních případů a tvorby prodejních strategií.

Jakubovou doménou jsou transakce v oblasti stavebnictví a přidružených odvětví, včetně těžby a výroby a stavebních materiálů, transakce v sektoru nemovitostí, logistiky, potravinářství, strojírenství a služeb.

Jakub pracoval jako poradce na transakcích pro významné společnosti v regionu jako: 2JCP, SUEZ, Skanska, EUROVIA, SUDOP Group, BioVendor, Unipetrol, EXPLOSIVE Service, MOFO Distribution, United Bakeries, Český Aeroholding, Schneider Electrics, DORMA, ČD Cargo a další.

Jakub Burda získal titul stavebního inženýra v oboru management a ekonomika na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

Petr Kmoníček

Director

kmonicek@roklen.cz

Podrobnosti

Petr Kmoníček pracuje jako Director v oddělení Corporate Finance, kde je zodpovědný za vyhledávání, řízení a exekuci M&A transakcí.

Petr má více než 7 letou praxi v oblasti korporátních financí (Corporate Finance) se zaměřením na poradenství v oblasti prodeje a nákupu společností (M&A). Před příchodem do Roklenu Petr působil v odděleních Corporate Finance společností Patria a dříve ERSTE Group, kde měl na starosti řízení transakcí zejména v České republice a na Slovensku.

Petr pracoval jako poradce například na transakcích prodeje HomeBrands, dceřiné společnosti Unilever ČR, přední české společnosti specializující se na distribuci insekticidů, která byla koupená společností SC Johnson & Son; prodeje společnosti Froněk, ryze české stavební společnosti do rukou významného strategického investora společnosti IMOS Brno; akvizice distributora léčiv a doplňků stravy společnosti Valosun pro nadnárodní farmaceutickou společnost Walmark; akvizice majoritního podílu ve společnosti Veletrhy Brno; akvizice společnosti SBAJ Inmart pro vedoucí skupinu v oblasti hydraulických komponent skupiny Charvát Group; strategického poradenství majetkových účastí společnosti Skanska; vypracování odborných studií týkajících se prodeje zbytných aktiv Českých drah; dobrovolné dražbě cenných papírů společnosti Hipodrom Most z rukou majitele Severní energetická či management buyout společností Profinit či DEL a dalších.

Petr získal titul inženýra ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Podniková ekonomika a management.

Petr Dědek

Senior Advisor

dedek@roklen.cz

Podrobnosti

Petr Dědek pracuje jako Senior Advisor v oddělení Corporate Finance. Během dlouholeté praxe v sektoru finančních služeb získal velké zkušenosti v bankovnictví a rozvoji obchodu.

Více než 30 let se pohyboval převážně v bankovním sektoru a zastával různé řídící pozice v mezinárodních finančních institucích zaměřených na korporátní a investiční bankovnictví v regionu Střední a Východní Evropy.

Jako nezávislý konzultant od roku 2001 rovněž působil v oblasti marketingu, rizikového kapitálu, podnikového poradenství a rozvoji a organizaci prodejních týmů.

Petr získal titul inženýra ekonomie na Výrobní a ekonomické fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Adam Zika

Associate

zika@roklen.cz

Podrobnosti

Adam Zika působí jako associate v oddělení Corporate Finance od roku 2016. Poskytuje analytickou podporu při oceňování společností a jejich akvizicích či prodejích. Dále se podílí na koordinaci due dilligence a na zpracování transakční dokumentace.

Adam má zkušenosti s transakčními procesy v oblasti technologií, automotive, strojírenství, potravinářství, vodohospodářství a utilit a podílel se na ocenění více než 5 společností.

Před příchodem do Roklen Corporate Finance Adam sbíral pracovní zkušenosti jako Business Analyst ve firmě KPMG v oddělení Management Consulting.

Adam absolvoval mezi nejlepšími 10% v ročníku bakalářského studia na University of Colorado at Boulder a je držitelem titulu Master of Science z Fakulty finančního účetnictví na Leeds School of Business. V roce 2019 úspěšně absolvoval zkoušku CFA level 1.

Natália Letková

Analyst

letkova@roklen.cz

Podrobnosti

Natália Letková pracuje jako Analytička v oddělení Corporate Finance od května 2019. Jejím úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností, příprava podkladů pro M&A transakce včetně analytických zpráv pro trh START.

Natália má zkušenosti z transakčních procesů v oblastech informačních technologií a systémové integrace LED osvětlení a z dalších projektů ze sektoru velkoobchodu a služeb. Podílela se na ocenění více než 5 společností.

Před příchodem do Roklen Corporate Finance nabírala pracovní zkušenosti v Raiffeisenbank v oddělení Treasury.

V roce 2018 absolvovala semestrální výměnný pobyt v USA na Emory University v Atlantě. Natália je v současnosti v posledním ročníku magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací oceňování podniků.

Michael Miláček

Junior Analyst

milacek@roklen.cz

Podrobnosti

Michael Miláček působí jako Junior Analyst v oddělení Corporate Finance od roku 2020. Jeho úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností a příprava podkladů pro M&A transakce. Michael má zkušenosti s transakčními procesy z oblasti finančních služeb a podílel se na ocenění několika společností.

Před nástupem do společnosti Roklen sbíral zkušenosti ve společnosti PwC v týmu Financial Services, který poskytoval poradenství v oblasti strategie, projektového managementu, controllingu, reportingu a účetnictví. Dále Michael působil ve společnosti Unicredit.

V současnosti Michael ukončuje magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se specializuje na oceňování podniků a kapitálové trhy. Během bakalářského studia Michael absolvoval výměnný pobyt na University of Cologne v Německu.

Michael v roce 2020 úspěšně absolvoval semestrální program kvantitativních financí na University of Otago na Novém Zélandu s oceněním za mimořádné výsledky od děkana univerzity.

Tým Zlín - Speciální kapitálové operace

Jan Mach

Managing Director

mach@roklen.cz

Podrobnosti

Jan Mach má více jak 20 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů. Působí jako člen představenstva a Managing Director ve společnosti Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.)

Ve společnosti FINANCE Zlín, a.s. zastával pozici vedoucího oddělení obchodování a hlavního makléře. Později působil jako vedoucí oddělení Corporate Finance.

Podílel se na přípravě a organizaci nabídek převzetí, dražeb cenných papírů, veřejných návrhů a přeměn společností pro více než 100 společností.

Jan úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, obor automatizované systémy řízení v elektrotechnice.

Eva Hrubošová

CF Advisor

hrubosova@roklen.cz

Podrobnosti

Eva Hrubošová pracuje v Roklenu od září 2015 na pozici Equity capital market specialist.

Během 9 let, kdy studovala, přednášela a vedla semináře na Univerzitě Tomáše Bati se zabývala i řízením rizika a kapitálovým trhem a o svých výzkumech publikovala celou řadu článků v odborných časopisech a na zahraničních konferencích.

Eva získala titul inženýra ekonomie na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

 
 
 

Kontakty

Praha

Roklen Holding a.s.
Václavské náměstí 838/9
Budova B, 6. patro
110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 236071606
E-mail: cf@roklen.cz

Zobrazit na mapě

Zlín

Roklen360 a.s.
Náměstí Míru 64
760 01 Zlín
Telefon: (+420) 577217375
E-mail: cf@roklen.cz


Zobrazit na mapě

Kontaktní formulář

  

Antispam

Související produkty

 

Unikátní nástroj pro oceňování společností modelem diskontovaných finančních toků a tržních násobků.

  

_
Crowdfundingová platforma, kde propojujeme rostoucí firmy s drobnými investory.


Nejvýhodnější on-line platforma pro směnu deviz a rychlé mezinárodní platby.