M&A Poradenství

Roklen Corporate Finance je specialistou v oblasti korporátních financí, zakládající si na pevném vztahu,
důvěře a efektivní spolupráci se svými klienty

10

Zkušených odborníků v týmu

30

miliard Kč Kumulovaný objem zakázek

55

Dokončených projektů

Od svého založení v roce 2014 si Roklen Corporate Finance rychle vybudoval pevnou pozici na trhu poradenství při prodeji a nákupu firem, oceňování společností a úspěšně navázal v dalších oblastech korporátních financí a speciálních operací na kapitálových trzích na více než 20 leté působení zlínské pobočky (dříve Finance Zlín) na českém trhu.
Spolehlivý tým profesionálů je připraven poskytnout své služby klientům dle jejich individuálních potřeb.

 

Roklen Corporate Finance je poradcem a autorizovaným analytikem pro trh START.

 

START

O nás

Roklen Corporate Finance je členem skupiny Roklen - nezávislé české finanční skupiny. Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenské služby v oblasti fúzí a akvizic, při prodeji podniků (nebo části), emisi akcií nebo obligací soukromým investorům (private placement), IPO na kapitálovém trhu (trh START) nebo poradenství při finančních restrukturalizacích a rekapitalizacích.

Svým klientům nabízíme rozsáhlé regionální transakční schopnosti a zkušenosti v rámci celé střední Evropy. Tým Roklen Corporate Finance disponuje zkušenostmi napříč hlavními sektory, které jsou validované seznamem uzavřených transakcí a poradenstvím při desítkách transakcí. Na jednotlivých transakcích dokážeme spolupracovat s předními zahraničními investičními bankami, jakož i se specializovanými nezávislými firmami působícími v oblasti korporátních financí.

Flexibilita a šíře našich obchodních kontaktů nám poskytuje přímý přístup k místním i mezinárodním investorům, tuzemské podnikatelské komunitě a financujícím institucím a to v kombinaci s oceňovanou sektorovou a produktovou expertízou podporovanou dostatečnou realizační kapacitou.

Služby

M&A poradenství

Tým Roklen CF nabízí komplexní a nezávislé poradenství v oblasti prodeje či nákupu společností a aktiv, společného podnikání (joint ventures), leveraged buyouts a korporátních restrukturalizací. Nabízíme svým klientům plný rozsah poradenských služeb a vedení celého procesu od úvodní analýzy až po vypořádání transakce.


Financování

Umístění akcií a obligací firem a specifických projektů soukromým investorům (private placement), získávání kapitálu pro investiční fondy, strukturování financování.


Služby kapitálových trhů

Služby firmám, které chtějí emitovat akcie nebo dluhopisy na veřejných kapitálových trzích formou úpisu jak primárních (IPO), tak sekundárních (SPO) veřejných emisí.


Restrukturalizace

Restrukturalizace závazků / dluhů vůči bankám a jiným věřitelům firem, které jsou ve finanční tíži nebo neoperují na úrovni svého potenciálu. Poradenství v oblasti ekonomické výkonnosti a strategických změn.


Speciální operace na kapitálových trzích

Organizování a provádění nabídek převzetí a veřejných dražeb cenných papírů v souladu s příslušnou regulací podnikání na kapitálovém trhu ČR a EU. Operace přeměn společností, evidence zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů a řízení management buy-outů a squeeze-outů. Více informací naleznete na samostatné stránce www.drazby-akcii.cz

Proč Roklen CF

Nezávislé poradenství

Jsme nezávislým poradcem v oblasti korporátních financí a rozumíme potřebám nejen velkých, ale i malých a středních podniků. Nejsme kapitálově propojeni s žádnou institucí, u které by mohlo docházet k případnému střetu zájmů a jsme tak motivováni pouze zájmy našich klientů.

Transakční zkušenosti

Tým Corporate finance disponuje rozsáhlými zkušenostmi z investičního bankovnictví na lokálním i mezinárodním trhu. Během naší profesionální kariéry jsme úspěšně uzavřeli více než 50 transakcí v celkovém objemu přes 20 miliard Kč.

Regionální zaměření

Disponujeme letitými zkušenostmi s transakcemi ve střední a východní Evropě. Nezávislost, pozice a reputace na českém trhu, referenční transakce, orientace na výsledek a dostatečná exekutivní kapacita dělají z Roklen partnera první volby v oblasti korporátních financí.

Reference


Uzavření
strategického partnerství

2023


Založení společného podniku s


2023

IdeaSense, s.r.o.

Poradenství
při prodeji 100% podílu do


2022

Poradenství
při nákupu 100% podílu


2022


Poradenství
při prodeji 100% podílu do

2022

Poradenství
při prodeji 100% podílu do


2021

CCR Prague s.r.o.

Poradenství
při prodeji majoritního podílu do

2021

Poradenství
při prodeji 100% podílu do


2021

Poradenství
při prodeji 100% podílu do


2021

Poradenství
při nákupu 100% podílu


2021

Poradenství
při prodeji 100% podílu


2021

Poradenství
při prodeji minoritního podílu do

2020

Poradenství
při prodeji majoritního podílu

2020

Poradenství
při prodeji majoritního podílu do

2020Poradenství
při akvizici2020

Poradenství
při prodeji 50% podílu

2020

Poradenství
při prodeji

2020

Poradenství
při prodeji majoritního podílu

2019

Analýza trhu
a akviziční poradenství
při nákupu


2019

Analýza trhu
a akviziční poradenství
při nákupu

2018

Poradenství
při prodeji majoritního podílu do

2018

Poradenství
při prodeji 100% podílu do


2018

Realizace úspěšného IPO na trhu BCPP


2018

Realizace úspěšného IPO na trhu BCPP


2018

Poradenství
při prodeji minoritního podílu

2018

Akviziční poradenství
při nákupu


2018


Poradenství
při prodeji majoritního podílu do

2018


Poradenství
při prodeji majoritního podílu do


2017

Poradenství
při administraci privátního úpisu dluhopisů


2017

Analýza trhu
a akviziční poradenství pro mezinárodní vodárenskou společnost

2017

Strategické poradenství
a analýza trhu

2017

Poradenství
při prodeji části závodu

2017

Akviziční poradenství
a analýza trhu

2016

Všeobecné finanční poradenství

2016

Akviziční poradenství

2016

Finanční poradenství – Valuace

2016

Squeeze out

2016

Squeeze out

2016

Exklusivní placement/ fundraising pro investiční fond CZK 300 mil

2015

Prodej majoritního podílu do

2015
 
 
 
 

Náš tým

Tým Praha - M&A poradenství

Jakub Burda

Managing Director

burda@roklen.cz

Podrobnosti

Jakub Burda pracuje jako Managing Director v oddělení Corporate Finance, kde má na starosti řízení poradenského týmu jeho rozvoj a řízení významných transakcí. Jakub je seniorní investiční bankéř s více než 16letou praxí v oblasti korporátních financí (Corporate Finance) se zaměřením na poradenství v oblasti prodeje a nákupu společností (M&A). Jakub zahájil svoji profesní dráhu v roce 2006 v oddělení Corporate Finance společnosti Patria, kde měl za dobu svého působení na starosti vyhledávání a řízení transakcí zejména v České republice s přesahem do většiny evropských států. V roce 2014 se stal členem představenstva společnosti Patria Corporate Finance. Následně, v roce 2014, stál u zrodu skupiny Roklen. V rámci poradenských činnosti se Jakub podílel na více než 50 transakcích v celkovém objemu přesahujícím 20 miliard CZK.

Jeho odpovědnost v rámci M&A projektů představuje zejména projektové řízení transakčních týmů, vyjednávání a moderaci komunikace mezi smluvními stranami, koordinování a exekuci poradenských činností v oblasti analýzy trhu, oceňování podniků, hloubkových prověrek akvizičních cílů, studií proveditelnosti, posuzování investičních případů a tvorby prodejních strategií.

Jakubovou doménou jsou transakce v oblasti stavebnictví a přidružených odvětví, včetně těžby a výroby a stavebních materiálů, transakce v sektoru nemovitostí, logistiky, potravinářství, strojírenství a služeb.

Jakub stál u zrodu alternativního trhu START Pražské burzy, kdy z pozice lead manažera a analytika vedl 2 úspěšné emise společností Fillamentum a AtomTrace.

Jakub pracoval jako poradce na transakcích pro významné společnosti v regionu, včetně: EP Rožnov, CCR, ČESKÁ ŽULA, Jež – kamenické práce, RD Rýmařov, ELCOM, 2JCP, SUEZ, Skanska, EUROVIA, SUDOP Group, DEK, ZAT, BREMA, BioVendor, Unipetrol, EXPLOSIVE Service, MOFO Distribution, United Bakeries, Český Aeroholding, Schneider Electrics, DORMA, ČD Cargo a další.

Jakub Burda získal titul stavebního inženýra v oboru management a ekonomika na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

Petr Kmoníček

Executive Director

kmonicek@roklen.cz

Podrobnosti

Petr Kmoníček pracuje jako Executive Director v oddělení Corporate Finance, kde je zodpovědný za vyhledávání, řízení a exekuci M&A transakcí.

Petr má více než 10letou praxi v oblasti korporátních financí (Corporate Finance) se zaměřením na poradenství v oblasti prodeje a nákupu společností (M&A). Před příchodem do Roklenu Petr působil v odděleních Corporate Finance společností Patria a dříve ERSTE Group, kde měl na starosti řízení transakcí zejména v České republice a na Slovensku.

Petr pracoval jako poradce například na transakcích prodeje společností HERKUL a RELIEF PROJECTS, významné české stavební skupiny do rukou AVE CZ / EP INDUSTRIES, prodeje majoritního podílu strojírenské skupiny 2 JCP do fondu investiční společnosti Jet Investment, prodeje společnosti HomeBrands, dceřiné společnosti Unilever ČR, přední české společnosti specializující se na distribuci insekticidů, americké společnosti SC Johnson & Son; prodeje majoritního podílu systémového integrátora LED osvětlení, společnosti APTO, do rukou lázeňské skupiny Martina Burdy; prodeje společnosti Froněk, ryze české stavební společnosti do rukou významného strategického investora společnosti IMOS Brno; prodeje pozemků z vlastnictví Římskokatolické církve do rukou developera VGP; akvizice společnosti PBS INDUSTRY a PBS POWER EQUIPMENT výrobce a dodavatel energetických a teplárenských celků do fondu JET Investments; akvizice distributora léčiv a doplňků stravy společnosti Valosun pro nadnárodní farmaceutickou společnost Walmark; akvizice majoritního podílu ve společnosti Veletrhy Brno; akvizice společnosti SBAJ Inmart pro vedoucí skupinu v oblasti hydraulických komponent skupiny Charvát Group; strategického poradenství majetkových účastí společnosti Skanska; vypracování odborných studií týkajících se prodeje zbytných aktiv Českých drah; dobrovolné dražbě cenných papírů společnosti Hipodrom Most z rukou majitele Severní energetická či management buyout společností Profinit či DEL a dalších (prodej společností Cotring, 1. Liberecká bezpečnostní, aj.).

Petr se podílí na rozvoji trhu START Pražské burzy, kdy z pozice manažera projektu a analytika řídil emisi společnosti AtomTrace.

Petr získal titul inženýra ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Podniková ekonomika a management.

Vojtěch Štefan

Associate Director

stefan@roklen.cz

Podrobnosti

Vojtěch Štefan pracuje jako Associate Director v oddělení Corporate Finance od roku 2022. Jeho úkolem je vyhledávání, řízení a exekuce M&A transakcí. Vojtěch má více než 5 let zkušeností v oblasti corporate finance a zkušenosti s transakčními procesy zejména z oblasti finančních služeb, médií a technologií . V rámci skupiny ROKLEN Vojtěch působí také jako projektový manažer investiční crowdfundingové platformy Fundlift.

Před nástupem do společnosti Roklen Vojtěch působil jako seniorní analytik v poradenské společnosti CORPIN, kde sbíral zkušenosti v oblasti M&A a transakčního poradenství. Podílel se mimo jiné na následujících transakcích:

- Poradenství fondu Benson Oak a dalším investorům při prodeji společnosti KLIKpojištění maďarské společnosti Netrisk, kterou vlastní fondy private equity TA Associates z USA a MCI z Polska

- Poradenství vlastníkům RENOMIA při prodeji 30% společnosti přednímu globálnímu pojišťovacímu makléři Gallagher (NYSE: AJG)

- Poradenství vlastníkům Československá filmová společnost při prodeji 100% společnosti slovenské mediální skupině JOJ Media House

- Poradenství ArcelorMittal při prodeji GO Steel Frýdek Místek polské společnosti Stalprodukt

Dále působil ve společnosti Accenture jako seniorní finanční analytik a ve společnosti IBM na pozici intern sales analyst. Vojtěch získal titul inženýra na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Behěm studia úspěšně absolvoval semestrální studium v rámci bakalářského programu Bcom na McGill university v Montrealu.

Michael Miláček

Associate

milacek@roklen.cz

Podrobnosti

Michael Miláček působí v oddělení Roklen Corporate Finance od roku 2020. Na pozici Associate je jeho úkolem exekuce M&A transakcí a valuačních projektů. Michael má zkušenosti s transakčními procesy zejména z oblasti stavebnictví (prodej společností HERKUL a RELIEF PROJECTS) , strojírenství (nákup skupiny PBS) a energetiky (nákup PV Design and Build do Skupiny ČEZ). Michael se rovněž podílel na ocenění několika společností.

Před nástupem do společnosti Roklen sbíral zkušenosti ve společnosti PwC v týmu Financial Services, který poskytoval poradenství v oblasti strategie, projektového managementu, controllingu a účetnictví. Dále Michael působil ve společnosti Unicredit.

Michael získal titul inženýra na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se specializoval na oceňování podniků a kapitálové trhy. Během bakalářského studia Michael absolvoval výměnný pobyt na University of Cologne v Německu.

Michael v roce 2020 úspěšně absolvoval semestrální program kvantitativních financí na University of Otago na Novém Zélandu s oceněním za mimořádné výsledky od děkana univerzity.

Adam Tománek

Associate

tomanek@roklen.cz

Podrobnosti

Adam Tománek působí v oddělení Corporate Finance od roku 2020. Na pozici Associate je jeho úkolem exekuce transakčních procesů, oceňování společností, příprava transakční dokumentace a podkladů pro M&A transakce.

Adam má zkušenosti především ze segmentů finančních služeb, IT, zdravotnictví, potravinářství a projekčních, inženýrských a realizačních služeb.

Adam působil jako poradce při transakcích jako prodej EP Rožnov, a.s. společnosti ČEZ ESCO, a.s., prodej CCR Praha s.r.o. společnosti NEUCA, prodej Cotring spol. s r.o. společnosti Thein, či prodej IdeaSense, s.r.o. společnosti Creative Dock.

Před nástupem do společnosti Roklen sbíral zkušenosti ve společnosti PwC Česká republika v týmu Financial Services, kde se věnoval především poradenství v oblasti strategie, projektového managementu, IT implementace a controllingu. Dále Adam působil v odděleních strategie České spořitelny, či EGAPU, nebo se účastnil fundraisingu ve startupu Angee.

Adam získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Tomáš Kovařík

Analyst

kovarik@roklen.cz

Podrobnosti

Tomáš Kovařík působí jako Analyst v oddělení Corporate Finance od roku 2021. Jeho úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností a příprava podkladů pro M&A transakce.

Tomáš získal titul inženýra na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zabývá managementem, podnikovou ekonomikou a kapitálovými trhy.

Během studia strávil Tomáš dva semestry na Českém vysokém učení technickém v Praze a je mu blízký obor stavebnictví a stavebních technologií.

Klára Polanská

Analyst

polanska@roklen.cz

Podrobnosti

Klára Polanská působí jako Analyst v oddělení Corporate Finance od roku 2023. Jejím úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností a příprava podkladů pro M&A transakce.

Získala titul inženýra na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se specializovala na oceňování podniků. Během magisterského studia také absolvovala výměnný pobyt na Ghent University v Belgii.

Před nástupem do společnosti Roklen Klára působila jako asistent ve společnosti TPA Czech Republic, kde sbírala zkušenosti v oblasti oceňování a znaleckých služeb.

Alan Klenor

Junior Analyst

alan.klenor@roklen.cz

Podrobnosti

Alan Klenor pracuje jako Junior Analyst v oddělení Corporate Finance od roku 2023. Jeho úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností a příprava podkladů pro M&A transakce.

Získal titul v oboru Ekonomie a Finance na Boston College, kde měl zaměření na Private Equity a Fiscal and Monetary Policy. Také byl členem golfového týmu.

Lukáš Podzemský

Junior Analyst

podzemsky@roklen.cz

Podrobnosti

Lukáš Podzemský působí jako Junior Analyst v oddělení Corporate Finance od roku 2023. Jeho úkolem je analytická podpora při transakcích, oceňování společností a příprava podkladů pro M&A transakce.

V současné době dokončuje magisterské studium v oboru ekonomie a finance na Institutu ekonomických studií FSV UK se specializací na finanční trhy a datovou analýzu. Během bakalářského studia absolvoval výměnný pobyt na Universitat de Barcelona ve Španělsku.

Před nástupem do společnosti Roklen Lukáš působil na Ministerstvu Práce a Sociálních věcí jako administrátor systému MS2014+ a MS2021+ a zároveň jako technická podpora při administraci ESF projektů.

 
Tým Zlín - Speciální kapitálové operace

Jan Mach

Managing Director

mach@roklen.cz

Podrobnosti

Jan Mach má více jak 20 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů. Působí jako člen představenstva a Managing Director ve společnosti Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.)

Ve společnosti FINANCE Zlín, a.s. zastával pozici vedoucího oddělení obchodování a hlavního makléře. Později působil jako vedoucí oddělení Corporate Finance.

Podílel se na přípravě a organizaci nabídek převzetí, dražeb cenných papírů, veřejných návrhů a přeměn společností pro více než 100 společností.

Jan úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, obor automatizované systémy řízení v elektrotechnice.

 
 
 

Kontakty

Praha

Roklen Holding a.s.
Václavské náměstí 838/9
Budova B, 6. patro
110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 236071606
E-mail: cf@roklen.cz

Zobrazit na mapě

Zlín

Roklen360 a.s.
Náměstí Míru 64
760 01 Zlín
Telefon: (+420) 577217375
E-mail: cf@roklen.cz


Zobrazit na mapě

Kontaktní formulář

  

Související produkty


Nejvýhodnější on-line platforma pro směnu deviz a rychlé mezinárodní platby.

_
Crowdfundingová platforma, kde propojujeme rostoucí firmy s drobnými investory.

_
Aktuální zpravodajství a data z domácí a světové ekonomiky, obchodu a finančních trhů.